شمیم دانش
...اطلاعات عمومی 
لینک دوستان

 

بسم الله الرحمن الرحیم

چكيدة پژوهش:

آنچه در پژوهش حاضر مورد بررسي قرار گرفته است در رابطه با موضوع تحليل محتواي كتاب درسي آموزش حرفه و فن سال سوم (آزمايشي)مي باشد.اين پژوهش از پنج فصل تشكيل شده كه در فصل اول مقدمة پژوهش مي باشدكه به اهداف درس آموزش حرفه وفن و مبحث تحليل محتوا به طور اجمالي پرداخته ايم.در بخش ديگر فصل اول بيان مسأله مي باشد كه چگونگي موضوع را بررسي كرده ايم.

اهميت و ضرورت تحقيق بخش ديگري مي باشد كه در فصل اول بدان پرداخته شده است.در قسمت ديگر از فصل اول اهداف تحقيق بيان گرديده كه به هدف كلي و اهداف جزئي تحقيق اشاره اي گرديده است.بخش ديگر سؤالات تحقيق مي باشدكه در اين پژوهش به گونه اي سعي گرديده به اين سؤالات پاسخ داده شود.تعاريف واژه ها از جملة بخشهاي فصل اول مي باشد كه به تعريف هر كدام از واژه هاي كليدي مورد استفاده در تحقيق به طور خلاصه پرداخته ايم. واژه هايي از قبيل:تحليل محتوا، محتوا، آموزش، حرفه،فن و

فصل دوم تحقيق ، ادبيات تحقيق مي باشد كه در ابتدا با مقدمه اي در مورد اين فصل آغاز گرديده؛ در اين فصل به مواردي از قبيل آموزش حرفه و فن يا دروس معادل  در دورةآموزش عمومي چند كشور جهان، سوابق نظري تحليل محتوا ومعيار هاي انتخاب محتوا،مراحل تحليل محتوا و تكنيكهاي متداول درتحليل كتب درسي،ماهيت محتوا ، سازماندهي محتواو آموزش، انتخاب محتواو سازماندهي آن، جايگاه نظري انتخاب محتوا  با عنايت به طراحي برنامه ريزي درسي و در پايان فصل مراحل برنامه ريزي درسي با عنايت به روش تلفيقي دكتر نادرقلي قورچيان پرداخته شده است. از جملة محدوديت هايي كه در اين پژوهش در فصل دوم واضح مي باشد كمبود منابع راجع به تحليل محتوا به ويژه در مورد درس حرفه و فن مي باشد.

در فصل سوم به روش تحقيق پرداخته ايم كه از تكنيكهاي رايج درتحليل كتب درسي استفاده شده است و شامل تهية ابزارهاي فهرستي مي باشدكه سؤالاتي در مورد كتاب از نظر محتوا و تصاوير پرداخته شده و در ادامة پژوهش به اين سؤالات تا حد ممكن پاسخ داده شده است.

در فصل سوم يكي ديگر از تكنيكهاي تحليل محتوا استفاده از فرمول خوانايي مك لافلين مي باشد كه سطح خوانايي كلاسي و سطح سني كلاسي را مشخص   مي كند، مي باشد. در فصل چهارم اين پژوهش، تحليل محتوا يي هريك از واحدهاي هشت گانة  كتاب آموزش حرفه و فن سال سوم(آزمايشي)پرداخته شده است و به سؤالات ابزار هاي فهرستي مندرج در فصل سوم پاسخ داده شده است. ازجملة واحدهاي موجود در كتاب آموزش : واحد فناوري و سيستم، واحد كار با برق، واحد بهداشت،كار با چوب، آشنايي با خودرو و تعمير و نگهداري شيرآلات در منزل، واحد ساختمان سازي و راه سازي، خوراك و پوشاك و واحد كشاورزي كه شامل  بخشهاي باغباني، دامپروري  وصنايع غذايي مي باشدكه مورد تحليل و بررسي قرار گرفته اند.

در پايان پژوهش فصل پنجم مي باشدكه به خلاصة تحقيق تحليل محتواي كتاب آموزش حرفه و فن سال سوم(آزمايشي) پرداخته و نتايج حاصله از پژوهش و پيشنهادات كاربردي و منابع مورد استفاده در اين تحقيق از ديگر مطالبي مي باشد كه در فصل پنجم به آن پرداخته شده است.

برخي از پيشنهادات كاربردي كه دراين پژوهش به آن در فصل پنجم اشاره شده است،عبارتند از:

1)استفاده از فرمول هاي خوانايي(مك لافلين و)جهت تعيين سطح خوانايي كلاسي و سطح سني كلاسي براي تحليل محتواي كتاب هاي درسي.

2)انتخاب بهتر تصاوير در تأليف كتاب درسي فرآيند يادگيري را در فراگيران افزايش مي دهد، پس انتخاب تصاوير گويا در كتب الزامي مي باشد.

3)آشنايي با اصل حرفه وشيوة انجام آن يكي از اهداف مهم آموزش حرفه و فن  مي باشد،برنامه ريزان درسي  و تحليلگران محتوايي براي طرح ريزي اين كتاب به بخش فعاليت هاي كتاب توجه  داشته و نوع فعاليت ها متناسب با فناوري روز باشد كه فراگيران با موضوع درگير باشند.

4)سبك نوشتاري مي تواند در ميزان علاقة فراگيران به كتاب مؤثر باشد ،جا دارد كه به اين مهم در طراحي كتاب درسي توجه شود.

5)يكي از اركان در طراحي كتاب هاي درسي تحليل محتوا مي باشد،اساتيد فن كه در اين خصوص اطلاعات اساسي دارند تلاش بيشتري در جهت تحليل محتوايي كتب درسي بويژه دروس فني و حرفه اي  صورت دهند و

 پایان

[ شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۸ ] [ 23:9 ] [ Reza ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت بارنگ های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز وپرشور ساخته است. این وبلاگ دریچه ایست بسوی داستان زندگی.....
امکانات وب